logo

Heronderhandelen huurovereenkomst

In de gesprekken die wij voortdurend met huurders van commercieel vastgoed voeren horen wij dikwijls dat zij in essentie tevreden zijn met hun bestaande huisvesting. Niet geheel verbazingwekkend natuurlijk, als je bedenkt dat aan de definitieve keuze doorgaans een zorgvuldig selectieproces vooraf is gegaan. Echter, de condities waartegen de overeenkomsten in het verleden werden afgesloten zijn door de sterk veranderende vastgoedmarkt in de regel niet meer van deze tijd. De kans is dan ook groot dat uw huisvestingslasten substantieel verlaagd kunnen worden.

Switch heeft in een steeds minder transparant wordende vastgoedmarkt met haar kennis en ervaring een grote toegevoegde waarde voor eindgebruikers van commercieel vastgoed. Wij zijn als geen ander in staat om uw bestaande huurovereenkomst te heronderhandelen en daarmee een voor u zo gunstig mogelijk resultaat te realiseren voor uw nieuwe huurtermijn. Om u als huurder een goed beeld te kunnen geven van de omvang van die mogelijke besparingen nemen wij uw bestaande huurovereenkomst nauwkeurig onder de loep en brengen wij de daaraan gekoppelde financiële en juridische verplichtingen eerst overzichtelijk in kaart. Dit overzicht vormt, samen met onze analyse van huidige en toekomstige verwachtingen van de vastgoedmarkt, en uw specifieke wensen (flexibiliteit, efficiency) voor een verlengingstermijn de basis voor de door ons te bepalen strategie van de onderhandeling met de verhuurder van uw gebouw. Naast het creëren van forse besparingen op uw huisvestingsbegroting  zijn onze werkzaamheden er tevens op gericht uw juridische positie in de huurovereenkomst te versterken.

Lees meer over onze andere activiteiten