logo

Switch heronderhandelt voor ASVZ haar lopende huurovereenkomst en realiseert verlenging aan de Baanhoek 188 in Sliedrecht

Switch heeft als adviseur van ASVZ het lopende huurcontract inzake ca. 3.150 m2 kantoorruimte aan de Baanhoek 188 in Sliedrecht opengebroken en een verlenging tot stand gebracht voor een nieuwe langjarige huurtermijn. Switch realiseerde voor ASVZ substantiële besparingen door nog ruim voor expiratiedatum korting op de bestaande huurprijs voor de nieuwe looptijd te realiseren, door huurvrij periodes, maximering van servicekosten en nieuwe voor huurder gunstige afspraken m.b.t. wederopleveringsverplichting in de toekomst. Verder werd de voor huurder vereiste flexibiliteit met betrekking tot de looptijd in de huurovereenkomst ingebouwd.

ASVZ is een organisatie met ruim 5000 cliënten en is actief in de zorg- en dienstverlening voor mensen met een verstandelijke beperking. Het dienstverleningsgebied van ASVZ strekt zich uit van Zuid- en Midden-Holland tot Brabant.

Date: februari 12, 2014