logo

Werkwijze

Elke huursituatie vergt een andere aanpak. Dit betekent altijd maatwerk. Switch ziet het steeds weer als een uitdaging om oplossingen toe te snijden op de voorliggende cases en voor haar opdrachtgevers excellente transacties tot stand te brengen.

Wij zijn transparant in onze werkwijze. In goed onderling overleg met onze opdrachtgevers wordt onze manier van werken en strategie altijd vooraf helder afgestemd. De honorering voor onze diensten is eveneens transparant en resultaatgericht: bij heronderhandelingen worden onze verdiensten immers rechtstreeks gekoppeld aan de voor onze opdrachtgever gerealiseerde besparingen over de nieuw af te sluiten huurperiode.

Maar ook in het geval van aanhuur of -koop van passende (alternatieve) huisvesting blijken wij met onze tariefstelling keer op keer bijzonder concurrerend. Zowel bij het tot stand brengen van nieuwe huurovereenkomsten in bestaande situaties (heronderhandelingen) bij reeds gehuurde gebouwen dan wel het aankopen of –huren van alternatieve huisvesting hanteren wij in alle gevallen het principe: “no cure, no pay”.

Wij hechten tot slot grote waarde aan een open en persoonlijke relatie met onze opdrachtgevers op basis van wederzijds vertrouwen.